Kotityöpalvelun laatusertifikaatti

Siivouspalvelu Tiina Vidgrenille on myönnetty Kotityöpalvelun laatusertifikaatti 11.6.2012

Sertifikaatti on ensimmäinen Päijät-Hämeeseen myönnetty

 

 

 

 

 

 

 

Kotityöpalvelun laatusertifikaatti-tunnus on yksityiselle kotityöpalvelujen tuottajalle myönnetty tunnustus siitä, että yrityksen toiminta ja palvelut täyttävät valtakunnallisen kotityöpalvelun laatujärjestelmän laatukriteerit, palveluntuottaja on ammattitaitoinen, kehittymishaluinen ja asiakaslähtöinen. Yritys on sitoutunut kehittämään palvelujaan, yritystoimintaansa ja henkilöstöään suunnitellun mukaisesti. Yritys kuuluu ennakonperintärekisteriin ja sillä on vastuuvakuutus. Laatusertifioitu yritys tietää, mistä hyvä palvelu ja työn jälki syntyvät sekä osaa neuvoa ja opastaa asiakasta oman kodin hoidossa tai palvelujen hankinnassa. Laatusertifioitu yritys osaa kartoittaa asiakkaan yksilölliset tarpeet ja odotukset sekä laatia asiakkaan kanssa yksityiskohtaisen palvelusopimuksen.

Tunnuksen myöntää ja sen käyttöä valvoo Työtehoseuran yhteydessä toimiva riippumaton Kotityöpalvelun laatulautakunta.